TCP强凌

8008205297

产品中心

应用案例 解决方案
产品中心
首页>
产品搜索:
节能灯系列
坚实的灯体结构提高灯的使用耐久性 使用寿命可达8000-10000小时以上 提高了整灯系统性能 效率比其他紧凑型荧光灯提高了6%
节能灯系列>
  • 球形节能灯9W

    球形节能灯9W

    类型:
    球形 梨形节能灯

  • 球形节能灯14W

    球形节能灯14W

    类型:
    球形 梨形节能灯

  • 球形节能灯11W

    球形节能灯11W

    类型:
    球形 梨形节能灯

  • 梨形节能灯13W

    梨形节能灯13W

    类型:
    球形 梨形节能灯

  • 梨形节能灯22W

    梨形节能灯22W

    类型:
    球形 梨形节能灯

  • 梨形节能灯8W

    梨形节能灯8W

    类型:
    球形 梨形节能灯